19 Wrz 2016
Raport: reklama w internecie

Reklama internetowa wyprzedza telewizyjną?

Najnowszy raport PwC Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020 wyraźnie wskazuje, że najbliższe lata będą wciąż należeć do Internetu i urządzeń mobilnych. Polska jest doskonałą kalką statystyk globalnych – okazuje się, że już za 4 lata udział reklamy internetowej w Polsce zrówna się z rynkiem reklamy telewizyjnej! Dla porównania, w 2015 roku udział reklamy online w Polsce wynosił 26% , a reklamy telewizyjnej aż 36%.

PwC podaje kilka przyczyn takiego stanu, za główną wskazuje rewolucyjne zmiany technologiczne, które sprawiają, że do konsumenta można docierać nowymi, atrakcyjnymi kanałami za stosunkowo niewielkie pieniądze. Ponadto, media internetowe pozwalają wchodzić na bezpośrednie interakcje z klientem – na spersonalizowanie przekazu reklamowego i dotarcie do właściwej osoby we właściwym czasie. To znaczna przewaga nad telewizją, która ma swoje znaczne ograniczenia w personalizacji przekazów.

Według PwC najbliższe lata będą przede wszystkim należały do marketingu treści – reklamy muszą być angażujące i pomysłowe, a siłą napędową rozrywki i mediów będą osoby młode – w grupie wiekowej poniżej 35 roku życia.

Wydatki na reklame - raport PwC

Źródło: PwC.pl / Wydatki na reklamę: Polska-Europa-Świat

 

Pełna wersja raportu: http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/entertainment-and-media-outlook-2016-2020-polska-perspektywa-pwc.html

Źródło: PwC.pl