31 mar 2021

„OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE- nadchodzące zmiany na rynku emerytalnym i ich konsekwencje”

23 marca 2021 roku zrealizowaliśmy kolejne duże wydarzenie dla branży finansowej. Tym razem naszym klientem i partnerem biznesowym była Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zrzeszająca towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie. 

Celem tej konferencji online pod tytułem „OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE – nadchodzące zmiany na rynku emerytalnym i ich konsekwencje” było spojrzenie na całokształt III Filaru polskiego systemu emerytalnego z szerszej perspektywy i próba uporządkowania go tak, aby był prosty i przejrzysty, skutecznie zachęcał do uczestnictwa i gromadzenia środków na emeryturę.

Z uwagi na wzrost liczby zakażeń Covid-19, tuż przed konferencją wspólnie z organizatorami zostaliśmy zobligowani do zmiany formuły wydarzenia z konferencji hybrydowej do całkowicie zdalnej, co przy ponad dwudziestu prelegentach wymagało od nas sprawnej logistyki technicznej.

Transmisja była dostępna w serwisie internetowym dziennika „Rzeczpospolita” rp.pl.

Konferencja zgromadziła w sumie ponad 1000 uczestników, którzy przez cztery godziny mieli okazję zapoznać się z prezentacjami polskich i zagranicznych ekspertów, a także wysłuchać dwóch merytorycznych debat o rynku produktów emerytalnych.

Transmisję można obejrzeć tutaj:

Zobacz także: