31 Mar 2021

23 marca 2021 roku zrealizowaliśmy kolejne duże wydarzenie dla branży finansowej. Tym razem naszym klientem i partnerem biznesowym była Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zrzeszająca towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie.  Celem tej konferencji online pod tytułem „OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE – nadchodzące zmiany na rynku emerytalnym…

Więcej

10 Mar 2021

Trzy dni transmisji na żywo, 18 ekspertów, połączenie z uczestnikami z różnych stron świata, studio zorganizowane w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tłumaczenia symultaniczne –  tak w skrócie wyglądała konferencja hybrydowa „Warsaw Passive Investment Conference”, którą zrealizowaliśmy w dniach 2-4 marca bieżącego roku. Organizatorami konferencji byli: GPW,…

Więcej

30 Wrz 2020

“Cyfrowa gospodarka – digitalizacja biznesu” – to druga edycja konferencji on-line poświęcona zagadnieniom związanym z procesem transformacji cyfrowej firm, który stał się szczególnie istotny w związku z wybuchem epidemii COVID19. Po pierwszej fali zachorowań i odmrożeniu gospodarki przedsiębiorcy stoją przed kolejnymi wyzwaniami: przed nami widmo drugiej fali oraz ograniczenia…

Więcej